Tag Archives: โรคขาดผู้ชายไม่ได้

โรคขาดผู้ชายไม่ได้ เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ใครก็ตาม ก็เป็นได้ ไม่ใช่แค่สาวแต่ผู้เดียว

โรคขาดผู้ชายไม่ได้ มิใช่แค่เกิดขึ้นกับผู้หญิงแต่อย่างเดียว ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวกันเลย ว่าเราเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่า คงมีคนไม่น้อยที่เข้าใจว่า เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ หรือลักษณะของผู้หญิงที่เกิดความต้องการทางเพศสูงขึ้น คือ โรคฮิสทีเรีย แต่ที่แท้จริงแล้ว นั่นเป็นความเข้าใจผิดอันที่เกิดจากการคาดเดาจากการแสดงออกบางอย่าง  ของผู้มีบุคลิกแบบฮิสทีเรียเท่านั้น

 
โรคขาดผู้ชายไม่ได้
ซึ่งเข้าใจนั้น ก็ทำให้หลายคนเกิดทัศนคติไม่ดี ต่อกลุ่มผู้ที่เป็นฮิสทีเรีย พร้อมทั้งเพื่อการสร้างความเข้าใจใหม่ร่วมกัน ในวันนี้เราจงได้มาร็จักกับฮิสทีเรียกันเลยดีกว่ากับต้นเหตุของโรตนิมโฟมาเนีย
1.ควาผิดปกติกที่เกิดขึ้นจากภายในสมอง ไม่ว่าจะเป็นการหลั่งสารสื่อนำประสาท ภายในสมองมากกว่าปกติ เช่น เซโรโทนิน นอร์เอพิเนฟริน พร้อมกับโดปามีน รวมถึงการเกิดผิดปกติในสมอง
2.ฮอร์โนแอนโดรเจน ที่มีอุบัติขึ้นทั้งชายและหญิง ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อการควบคุทางเพศได้
3.การขาดความสมดุลทางด้านความรู้สึกและจิตใจ
4.เกิดจากความเคร่งเครียด
5.กรรมพันธุ์ของครอบครัว
6. บาดผลทางด้านจิตใจ  จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในชีวินประจำวัน
 
เพราะเช่นนั้น โรคขาดผู้ชายไม่ได้ ตกเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกท่าน ซึ่งสาเหตุกลุ่มนี้นี่เอง ที่จะทำให้คุณเกิดความคิดที่ขาดผู้ชายไม่ได้ เพราะว่าพฤติกรมของผู้ที่ป่วยโรคนิมโฟมาเนีย ถึงแม้จะทำให้พวกเขาถูกคนรอบข้างมองว่า มีความสำส่อนในเรื่องเพศ หรืออาจถูกคนในสังคมมองในด้านลบ  เนื่องจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของพวกเขานั้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมกันเลย จนได้ถูกเรียกได้ว่าโรคขาดผู้ชายไม่ได้